Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Użytkowanie certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej

1. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikaty kwalifikowane, wydawane przez Certum są generowane oraz zarządzane zgodnie
z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (…) z dnia 23 lipca 2014r. oraz towarzyszącymi jej
dodatkowymi aktami prawnymi. W myśl rozporządzenia, dane w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Certyfikaty kwalifikowane wydane przez Certum zawierają m.in.:

 • dane o subskrybencie (np. imię, nazwisko, PESEL),
 • dane firmy/instytucji.

2. Rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym.

Oferta Certum zawiera zestawy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na 1 rok, 2 lata lub 3 lata:

 • Zestaw Certum Standard
 • Zestaw Certum Standard bez czytnika
 • Zestaw Certum Mini
 • Zestaw Certum Mini bez czytnika
 • SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny

Sprawdź aktualną ofertę Certum

3. Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez KSeF (Krajowy System e-Faktur)
 • składanie wniosków do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
 • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik)
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu
 • składanie e-deklaracji podatkowych
 • korespondencja z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • Certum posiada certyfikat Ernst & Young CertifyPointt potwierdzający zgodność świadczonych usług zaufania z przepisami Rozporządzenia eIDAS,
 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą
  elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za
  pośrednictwem Internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby
  nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Rodzaje certyfikatów kwalifikowanych.

Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Certyfikat OSOBISTY (uniwersalny)

Certyfikat FIRMOWY (z dodatkowymi danymi)

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym m.in. ZUS, eKRS, CRBR, ePUAP) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Rekomendowany (choć nie konieczny) w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, gdzie zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny

Certyfikat OSOBISTY (uniwersalny)

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym m.in. ZUS, eKRS, CRBR, ePUAP) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Certyfikat FIRMOWY (z dodatkowymi danymi)

Rekomendowany (choć nie konieczny) w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, gdzie zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny

5. Certyfikat UNIWERSALNY

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Gdzie stosować? Podpisywanie m.in deklaracji ZUS, wniosków do CRBR, wniosków eKRS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Jakie dane w certyfikacie?

Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP(dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą))

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu.

Jakie dokumenty?

 • Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport.
  Opcjonalnie:
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie nadania PESEL, itp.).
  Uwaga: Wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski.
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer NIP, prosimy o: dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (osobisty subskrybenta), wydany przez
  polski Urząd Skarbowy, nie dotyczy NIP nadanego Firmie. Pole numer NIP przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do posługiwania się NIP (np. posiadają wpis do CEiDG).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty (IDCard) lub paszport), który potwierdza krajowy identyfikator subskrybenta, w przypadku gdy identyfikator ten ma być widoczny w certyfikacie.

Gdzie stosować?

Jakie dane w certyfikacie?

Kto płaci za zestaw?

Jakie dokumenty?

Podpisywanie m.in deklaracji ZUS, wniosków do CRBR, wniosków eKRS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP(dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą))

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu.

 • Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport.
  Opcjonalnie:
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie nadania PESEL, itp.).
  Uwaga: Wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski.
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer NIP, prosimy o: dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (osobisty subskrybenta), wydany przez
  polski Urząd Skarbowy, nie dotyczy NIP nadanego Firmie. Pole numer NIP przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do posługiwania się NIP (np. posiadają wpis do CEiDG).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty (IDCard) lub paszport), który potwierdza krajowy identyfikator subskrybenta, w przypadku gdy identyfikator ten ma być widoczny w certyfikacie.

6. Certyfikat z DODATKOWYMI DANYMI

Istnieje możliwość umieszczenia w certyfikacie kwalifikowanym dodatkowych informacji, takich jak dane reprezentowanego podmiotu. Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Gdzie stosować? Podpisywanie m.in deklaracji ZUS, wniosków do CRBR, wniosków eKRS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Jakie dane w certyfikacie?

Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu.

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu.

Jakie dokumenty?

 • Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport.
  Opcjonalnie:
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie
  nadania PESEL, itp.).
  Uwaga: Wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski.
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer NIP, prosimy o: dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (osobisty subskrybenta), wydany przez
  polski Urząd Skarbowy, nie dotyczy NIP nadanego Firmie. Pole numer NIP
  przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do posługiwania się NIP (np. posiadają wpis do CEiDG).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty (IDCard) lub paszport), który potwierdza krajowy identyfikator subskrybenta, w przypadku gdy identyfikator ten ma być widoczny w certyfikacie.

Gdzie stosować?

Jakie dane w certyfikacie?

Kto płaci za zestaw?

Jakie dokumenty?

Podpisywanie m.in deklaracji ZUS, wniosków do CRBR, wniosków eKRS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów

Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu.

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu.

 • Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport.
  Opcjonalnie:
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie
  nadania PESEL, itp.).
  Uwaga: Wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski.
 • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer NIP, prosimy o: dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (osobisty subskrybenta), wydany przez
  polski Urząd Skarbowy, nie dotyczy NIP nadanego Firmie. Pole numer NIP
  przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do posługiwania się NIP (np. posiadają wpis do CEiDG).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty (IDCard) lub paszport), który potwierdza krajowy identyfikator subskrybenta, w przypadku gdy identyfikator ten ma być widoczny w certyfikacie.

oraz

Pełniona funkcja

Dodatkowe dokumenty formalne, wymagane do
potwierdzenia danych podmiotu.

Właściciel firmy prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą.

 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania
  przedsiębiorstwa – odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Pracownicy i przedstawiciele firmy i instytucji posiadającej osobowość prawną (m.in. biura rachunkowe, firmy, administracja samorządowa i państwowa) jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej (m.ni. jednostki budżetowe, szkoły, spółki jawne oraz spółki cywilne).

Firma – przedsiębiorstwo

 • pełnomocnictwo– podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania
  przedsiębiorstwa:
  ✔ odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
  ✔ odpis lub wydruk z CEiDG lub zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna

 •  pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 •  kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 •  uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 •  potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Osoby, które należą do zarządu lub rady nadzorczej w danym podmiocie (np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent). Dane tych osób znajdują się w odpisie KRS lub innym dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Firma – przedsiębiorstwo

 • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
 •  uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 •  potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Instytucja publiczna

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 •  uchwała bądź akt powołania, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Osoby, które pełnią istotne funkcje w administracji publicznej i samorządowej (np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt). Dane tych osób znajdują się w odpowiednim dokumencie określającym zasady reprezentacji.

 •  kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Pełniona funkcja

Właściciel firmy prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą.

Pracownicy i przedstawiciele firmy i instytucji posiadającej osobowość prawną (m.in. biura rachunkowe, firmy, administracja samorządowa i państwowa) jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej (m.ni. jednostki budżetowe, szkoły, spółki jawne oraz spółki cywilne).

Osoby, które należą do zarządu lub rady nadzorczej w danym podmiocie (np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent). Dane tych osób znajdują się w odpisie KRS lub innym dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Osoby, które pełnią istotne funkcje w administracji publicznej i samorządowej (np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt). Dane tych osób znajdują się w odpowiednim dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Dodatkowe dokumenty formalne, wymagane do
potwierdzenia danych podmiotu.

 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania
  przedsiębiorstwa – odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Firma – przedsiębiorstwo

 • pełnomocnictwo– podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania
  przedsiębiorstwa:
  ✔ odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
  ✔ odpis lub wydruk z CEiDG lub zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna

 •  pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 •  kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 •  uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 •  potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Firma – przedsiębiorstwo

 • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
 •  uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 •  potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

Instytucja publiczna

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 •  uchwała bądź akt powołania, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.
 •  kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 •  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  reprezentowanego podmiotu.

7. Czy jedna osoba może wystąpić o wydanie kilku certyfikatów kwalifikowanych na te same dane?

Tak. Jedna osoba może wnioskować o wydanie więcej niż jednego certyfikatu kwalifikowanego. Należy jednak pamiętać, że certyfikatem kwalifikowanym może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba fizyczna do której został on przypisany. Zgodnie z polskim prawem (art. 47 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.) osoby składające bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom włącznie.

8. W biurze rachunkowym, które prowadzę, wysyłam deklaracje ZUS za kilka firm. Czy muszę dokonać zakupu osobnego certyfikatu dla każdego z 9. reprezentowanych podmiotów?

Nie. Wystarczy zakupić jeden certyfikat (uniwersalny lub z dodatkowymi danymi, którymi będą dane reprezentowanego biura rachunkowego), który wystarczy do podpisu dowolnej ilości dokumentów różnych Płatników.

9. Czy mogę uzyskać kolejny certyfikat kwalifikowany dla posiadanej karty kryptograficznej cryptoCertum z Zestawu Certum?

Tak, dla kart kryptograficznych cryptoCertum, o numerze 16-cyfrowym można pobrać w sumie do trzech certyfikatów kwalifikowanych. Należy jednak pamiętać, że każdy kolejny certyfikat kwalifikowany dla danej karty kryptograficznej cryptoCertum, musi być wydany dla tego samego Subskrybenta co pierwszy. W celu uzyskania dodatkowego certyfikatu kwalifikowanego należy zakupić Dodatkowy certyfikat „Certyfikat kwalifikowany dla posiadaczy kart cryptoCertum”, który pozwoli na pobranie kolejnego certyfikatu kwalifikowanego dla posiadanej karty kryptograficznej. Na jedną kartę kryptograficzną można uzyskać łącznie do 3 certyfikatów kwalifikowanych (wliczając w to certyfikaty, które zostały wcześniej usunięte/unieważnione), wydanych dla tego samego Subskrybenta.

10. Zestaw Certum - problemy techniczne.

Pomoc w rozwiązaniu najczęściej spotykanych problemów z działaniem zestawu Certum znajdziesz na stronach wsparcia technicznego certum.pl » przejdź do strony z pomocą

11. Czy za pomocą zestawu Certum mogę podpisywać dokumenty elektroniczne np. faktury, umowy itp.?

Tak. Zestaw Certum umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy że pobierzesz nieodpłatne oprogramowanie proCertum SmartSign i zainstalujesz je na swoim komputerze.

12. Jak złożyć podpis elektroniczny?

Instrukcję jak złożyć podpis elektroniczny znajdziesz tutaj.

13. Jak dodać podpis elektroniczny do istniejącego podpisu?

Instrukcję jak dodać podpis elektroniczny do istniejącego podpisu znajdziesz tutaj.

14. Jak zweryfikować podpis elektroniczny?

Instrukcję jak zweryfikować podpis elektroniczny znajdziesz tutaj.

15. Jak kontrasygnować podpis elektroniczny?

Instrukcję jak kontrasygnować podpis elektroniczny podpisu znajdziesz tutaj.

16. Gdzie mogę pobrać najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager?

Najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManger możesz pobrać tutaj.

17. Gdzie mogę pobrać oprogramowanie podpisujące i weryfikujące proCertum SmartSign?

Najnowszą wersję oprogramowania podpisującego i weryfikującego proCerrtum SmartSign możesz pobraćtutaj.

18. Co zrobić w przypadku, gdy zgubiłem kartę z certyfikatem?

Należy natychmiast unieważnić certyfikat. Informacje jak unieważnić certyfikat znajdują sie tutaj.

19. Korzystam z certyfikatu kwalifikowanego w firmie, w której pracuję. Czy mogę go wykorzystywać również w celach prywatnych?

W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.

20. Czy po ustaniu stosunku pracy, mogę nadal posługiwać się certyfikatem kwalifikowanym zakupionym przez mojego pracodawcę?

Jest to uzależnione od pracodawcy oraz typu certyfikatu. W przypadku certyfikatu uniwersalnego zależy od pracodawcy czy karta kryptograficzna wraz z certyfikatem kwalifikowanym może zostać zatrzymana przez pracownika, czy zwrócona pracodawcy, a certyfikat unieważniony. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi – w przypadku odejścia z pracy posługującego się nim pracownika, pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem o unieważnienie certyfikatu w Certum. Do wniosku o unieważnienie, należy dołączyć dokument stwierdzający anulowanie pełnomocnictwa/anulowanie mianowania bądź odwołanie ze stanowiska Subskrybenta, którego certyfikat ma być unieważniony.

21. Czy certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez Certum można posługiwać się w krajach członkowskich UE?

TAK. Certyfikat kwalifikowany wydany przez Certum jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu istnieje możliwość użycia ePodpisu na terenie całej Unii Europejskiej.

22. Jakiej długości muszą być kody PIN i PUK? Z jakich znaków mogą się składać te kody?

Kod PIN dla profilu bezpiecznego powinien składać się wyłącznie z cyfr (od 6 do 8 cyfr).
Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 4 do 8 znaków.

Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego. Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową. W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

 

 

23. Ile certyfikatów kwalifikowanych mogę uzyskać na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum?

Na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum, dostępną np. w ramach Zestawu Certum można uzyskać drogą elektroniczną do 3 certyfikatów kwalifikowanych, wydanych dla tego samego Subskrybenta.

24. Jak rozpoznać czy posiadany przeze mnie podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) został wydany przez Certum

Najprostszą metodą identyfikacji danych podmiotu, który wydał certyfikat kwalifikowany jest odczytanie danych producenta na posiadanej karcie kryptograficznej. Karta powinna zawierać oznaczenia graficzne Certum.

W przypadku kart niestandardowych (np. spersonalizowanych) nazwę wystawcy certyfikatu można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania do składania podpisu lub zarządzania kartą kryptograficzną. W momencie wyświetlenia informacji na temat zapisanego na karcie certyfikatu kwalifikowanego można odczytać dane jego wystawcy.

 

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami