Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum SSL

Certyfikat Certum Premium EV SSL (lub jego opcji MultiDomain)

W przypadku certyfikatu EV SSL (lub opcji MultiDomain), tożsamość Subskrybenta certyfikatu jest weryfikowana zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of ExtendedValidation Certificates.

Warunkiem wydania certyfikatu Certum Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z SZEŚCIU dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez Certum na adres e-mailowy administratora domeny (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od Certum (Uwaga: Metoda ta nie jest dostępna dla certyfikatów typu Wildcard. Czytaj więcej tutaj.) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum  lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu CNAME w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od Certum wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

Do aktywowania certyfikatu Certum Premium EV SSL konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości Subskrybenta. Na ostatnim etapie aktywacji użytkownik wybiera jedną z dwóch metod weryfikacji.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

Zaznaczenie opcji weryfikacji na podstawie dokumentów polega na dosłaniu następujących dokumentów:

 • notarialne potwierdzenie tożsamości lub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga dosłania również:

 • opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenia właściciela domeny o przysługującym] subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny – tylko jeśli domena nie  jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny,
 • upoważnienie/pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania podmiotu, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z  KRS (wzór pełnomocnictwa).

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faksem na numer: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Certyfikat Certum Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain oraz Wildcard)

Warunkiem wydania certyfikatu Certum Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain oraz Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z SZEŚCIU dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez Certum na adres e-mailowy administratora domeny (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od Certum (Uwaga: Metoda ta nie jest dostępna dla certyfikatów typu Wildcard. Czytaj więcej tutaj.) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum  lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu CNAME w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od Certum wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

Do aktywowania certyfikatu Certum Trusted SSL konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości Subskrybenta. Na ostatnim etapie aktywacji użytkownik wybiera jedną z dwóch metod weryfikacji.

Weryfikacja Subskrybenta i Organizacji na podstawie dokumentów

Zaznaczenie opcji weryfikacji na podstawie dokumentów polega na dosłaniu następujących
dokumentów:

 • notarialne potwierdzenie tożsamości lub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga dosłania również:

 • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo potwierdzające związek wnioskodawcy z reprezentowanym podmiotem, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS (wzór pełnomocnictwa).

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia
  technicznego Certum
 • faksem na numer: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

 

Weryfikacja Organizacji na podstawie maila z użyciem domeny firmowej

Etap pierwszy: Weryfikacja istnienia Organizacji

 • Potwierdzenie organizacji odbywa się na podstawie dokumentu rejestrowego lub jeśli dane organizacji dostępne są w ogólnodostępnych bazach danych firmowych na podstawie wpisu z rejestru

Etap drugi: Weryfikacja tożsamości Subskrybenta

 • Jeżeli wniosek o certyfikat składany jest z domeny firmowej to potwierdzenie tożsamości Subskrybenta odbywa po walidacji domeny bez konieczności dosyłania dokumentów. Po walidacji domeny wysyłana jest na wskazany adres e-mail wiadomość, na podstawie którego zespół Certum ma możliwość powiązania wniosku certyfikacyjnego z organizacją.
 • Jeżeli wniosek składany jest poza domeną firmową należy skorzystać z weryfikacji na podstawie dokumentów.
 • Czas weryfikacji wynosi od 1 dnia do 5 dni roboczych.

Certyfikat Certum Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain oraz Wildcard)

Warunkiem wydania certyfikatu Certum Commercial SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain oraz Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z SZEŚCIU dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez Certum na adres e-mailowy administratora domeny (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od Certum (Uwaga: Metoda ta nie jest dostępna dla certyfikatów typu Wildcard. Czytaj więcej tutaj.) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum  lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu CNAME w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT lub CNAME w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum”, którego treść otrzymacie Państwo od Certum.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od Certum wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

UWAGA:
W uzasadnionych przypadkach, zespół Certum może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych dokumenty są ważne przez 398 dni.
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 398 dni od daty wydania.
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
 • Dokumenty tożsamości dostarczane do Certum drogą mailową należy wysłać w pliku zabezpieczony hasłem, w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami