Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Metody weryfikacji certyfikatów SSL

Weryfikacja adresu e-mail administratora domeny (ADMIN)

Opis metody

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez kliknięcie linka weryfikacyjnego, który zostanie wysłany przez Certum na jeden z pięciu dopuszczalnych adresów e-mail administratora wnioskowanej domeny, np.:

 • admin@twojadomena.pl,
 • administrator@twojadomena.pl,
 • webmaster@twojadomena.pl,
 • postmaster@twojadomena.pl,
 • hostmaster@twojadomena.pl

Dla jakich domen jest dostępna?

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • domeny wildcard

Zasady weryfikacji

 1. Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej.
 2. Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
 3. Weryfikację subdomeny www możesz przeprowadzić za pomocą:
  • jeśli umieściłeś we wniosku domenę lub subdomenę występującą bezpośrednio po subdomenie www:
   • weryfikacji domeny głównej, weryfikacji domeny lub
   • subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www,
   • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
  • jeśli nie umieściłeś we wniosku domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www:
   • weryfikacji domeny głównej,
   • weryfikacji wnioskowanej subdomeny
 4. Weryfikację domeny wildcard możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po znaku wildcard,

Przykłady

 1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl
 2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
  • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl
 3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  [Uwaga! opcja wnioskowania tylko na subdomenę www jest niedostępna dla klientów sklepu Certum]

  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
  • weryfikacji subdomeny www.sub.twojadomena.pl
 4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
  • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl
  • osobnych weryfikacji subdomen: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl,
 5. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
  • osobnych weryfikacji subdomen: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl,
  • osobnych weryfikacji subdomen: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl
 6. Wnioskując na domenę *.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
  • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl

Weryfikacja poprzez umieszczenie pliku na serwerze (FILE)

Opis metody

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez umieszczenie na serwerze w katalogu twojadomena.pl/.well-known/pki-validation pliku „certum.txt”, którego treść zostanie dostarczona przez Certum

Dla jakich domen jest dostępna?

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • adresy IP

Zasady weryfikacji

 1. Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej,
 2. Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
 3. Weryfikację adresu IP możesz przeprowadzić za pomocą:
  • weryfikacji wnioskowanego adresu IP

Przykłady

 1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl
 2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl
 3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji subdomeny www.sub.twojadomena.pl
   [Uwaga! opcja wnioskowania tylko na subdomenę www jest niedostępna dla klientów sklepu Certum]
 4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
  • osobnych weryfikacji subdomen sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl
 5. Wnioskując na adres IP 120.120.120.0, możesz go zweryfikować za pomocą:
  • weryfikacji adresu 120.120.120.0

Weryfikacja poprzez umieszczenie rekordu TXT w bazie DNS (DNS_TXT, dawniej DNS)

Opis metody

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez założenie rekordu TXT w zasobach DNS domeny i umieszczenie w nim wartości, której treść zostanie dostarczona przez Certum

Dla jakich domen jest dostępna?

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • domeny wildcard

Zasady weryfikacji

  1. Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej,
  2. Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej,
   • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
  3. Weryfikację subdomeny www możesz przeprowadzić za pomocą:

a) jeśli umieściłeś we wniosku domenę lub subdomenę występującą bezpośrednio po subdomenie www:

   • weryfikacji domeny głównej
   • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www,
   • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,

b) jeśli nie umieściłeś we wniosku domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www:
[Uwaga! opcja wnioskowania tylko na subdomenę www jest niedostępna dla klientów sklepu Certum]

   • weryfikacji domeny głównej, weryfikacji wnioskowanej subdomeny
  1. Weryfikację domeny wildcard możesz przeprowadzić za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej,
   • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po znaku wildcard,

Przykłady

  1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl
  2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
   • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl
  3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
   [Uwaga! opcja wnioskowania tylko na subdomenę www jest niedostępna dla klientów sklepu Certum]

  4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
   • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl,
   • osobnych weryfikacji subdomen: sub.twojadomena.pl i sub.twojadomena.pl,
  5. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
   • osobnych weryfikacji subdomen: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl,
   • osobnych weryfikacji subdomen: sub1.twojadomena.pl, sub2.twojadomena.pl, www.sub1.twojadomena.pl
  6. Wnioskując na domenę *.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
   • weryfikacji domeny głównej twojadomena.pl,
   • weryfikacji subdomeny sub.twojadomena.pl

Weryfikacja poprzez umieszczenie rekordu CNAME w bazie DNS (DNS_CNAME)

Opis

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez założenie rekordu CNAME w zasobach DNS domeny i umieszczenie w nim wartości, której treść zostanie dostarczona przez Certum

Dostępność

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • domeny wildcard

Wspólna weryfikacja domen w danym wniosku certyfikacyjnym

Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,

Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,

Weryfikację subdomeny www możesz przeprowadzić za pomocą:

 • jeśli umieściłeś we wniosku domenę lub subdomenę występującą bezpośrednio po subdomenie www:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
 • jeśli nie umieściłeś we wniosku domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www1:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny

Weryfikację domeny wildcard możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po znaku wildcard

Przykłady

 1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą1:
 4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 5. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.plsub2.twojadomena.plwww.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 6. Wnioskując na domenę *.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:

 

Weryfikacja poprzez umieszczenie rekordu TXT w bazie DNS (dla domen z prefiksem) - DNS_TXT_PREFIX

Opis

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez założenie rekordu TXT w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum” i umieszczenie w nim wartości, której treść zostanie dostarczona przez Certum

Dostępność

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • domeny wildcard

Wspólna weryfikacja domen w danym wniosku certyfikacyjnym

Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,

Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,

Weryfikację subdomeny www możesz przeprowadzić za pomocą:

 • jeśli umieściłeś we wniosku domenę lub subdomenę występującą bezpośrednio po subdomenie www:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
 • jeśli nie umieściłeś we wniosku domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www1:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny

Weryfikację domeny wildcard możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po znaku wildcard

Przykłady

 1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą1:
 4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 5. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.plsub2.twojadomena.plwww.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 6. Wnioskując na domenę *.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:

Weryfikacja poprzez umieszczenie rekordu CNAME w bazie DNS (dla domen z prefiksem) - DNS_CNAME_PREFIX

Opis

Weryfikacja dostępu do domeny poprzez założenie rekordu TXT w zasobach DNS domeny poprzedzonej prefiksem “_certum” i umieszczenie w nim wartości, której treść zostanie dostarczona przez Certum

Dostępność

 • domeny główne,
 • subdomeny pierwszego i kolejnych poziomów (w tym www),
 • domeny wildcard

Wspólna weryfikacja domen w danym wniosku certyfikacyjnym

Weryfikację domeny głównej możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,

Weryfikację subdomeny dowolnego poziomu możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,

Weryfikację subdomeny www możesz przeprowadzić za pomocą:

 • jeśli umieściłeś we wniosku domenę lub subdomenę występującą bezpośrednio po subdomenie www:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny,
 • jeśli nie umieściłeś we wniosku domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po subdomenie www1:
  • weryfikacji domeny głównej,
  • weryfikacji wnioskowanej subdomeny

Weryfikację domeny wildcard możesz przeprowadzić za pomocą:

 • weryfikacji domeny głównej,
 • weryfikacji domeny lub subdomeny występującej bezpośrednio po znaku wildcard

Przykłady

 1. Wnioskując na domenę twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 2. Wnioskując na domenę sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:
 3. Wnioskując na domenę www.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą1:
 4. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub.twojadomena.pl i www.sub.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 5. Wnioskując w jednym zamówieniu na domeny: sub1.twojadomena.plsub2.twojadomena.plwww.sub1.twojadomena.pl, możesz je zweryfikować za pomocą:
 6. Wnioskując na domenę *.sub.twojadomena.pl, możesz ją zweryfikować za pomocą:

Przykłady weryfikacji domeny zawartej w certyfikacie SSL

Commercial SSL, Trusted SSL, Premium EV SSL: przykład weryfikacji domeny zawartej w
certyfikacie.

Przykład
 1. twoja-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej

pozycji: twoja-domena.pl.

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-
domena.pl.

Uwaga: W przypadku generowania certyfikatu na domenę www.twoja-domena.pl –
Certyfikat automatycznie tworzy alternatywną nazwę domeny (nazwy hosta)
bez www np.: twoja-domena.pl.

Przykład

 1. twoja-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej

pozycji: twoja-domena.pl.

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-
domena.pl.

Uwaga: W przypadku generowania certyfikatu na domenę www.twoja-domena.pl –
Certyfikat automatycznie tworzy alternatywną nazwę domeny (nazwy hosta)
bez www np.: twoja-domena.pl.

Opcja Certyfikatu Wildcard SSL: przykład weryfikacji domeny zawartej w certyfikacie.

Przykład

*.twoja-domena.pl

Opcja Wildcard SSL przeznaczona
jest do zabezpieczania subdomen w
ramach jednej głównej domeny
(nazwy hosta), która określona jest
przez Klienta.

Przykładowe zastosowanie
certyfikatu SSL w opcji Wildcard
dla *.twoja-domena.pl

 • twoja-domena.pl
 • www.twoja-domena.pl
 • poczta.twoja-domena.pll
 • ftp.twoja-domena.pl
 • 1.twoja-domena.pl
 • 2.twoja-domena.pl
 • 3.twoja-domena.pl
 • 4.twoja-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej
pozycji: *.twoja-domena.pl.

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-
domena.pl.

Uwaga: Certyfikat w opcji Wildcard automatycznie tworzy alternatywną nazwa
domeny (nazwy hosta):

 • twoja-domena.pl
 • twoja-domena.pl

Dodatkowo, Certyfikat w opcji Wildcard nie dodaje automatycznie www do nazwy
domeny (nazwy hosta).

Przykład

*.twoja-domena.pl

Opcja Wildcard SSL przeznaczona
jest do zabezpieczania subdomen w
ramach jednej głównej domeny
(nazwy hosta), która określona jest
przez Klienta.

Przykładowe zastosowanie
certyfikatu SSL w opcji Wildcard
dla *.twoja-domena.pl

 • twoja-domena.pl
 • www.twoja-domena.pl
 • poczta.twoja-domena.pll
 • ftp.twoja-domena.pl
 • 1.twoja-domena.pl
 • 2.twoja-domena.pl
 • 3.twoja-domena.pl
 • 4.twoja-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej
pozycji: *.twoja-domena.pl.

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla jednej domeny: twoja-
domena.pl.

Uwaga: Certyfikat w opcji Wildcard automatycznie tworzy alternatywną nazwa
domeny (nazwy hosta):

 • twoja-domena.pl
 • twoja-domena.pl

Dodatkowo, Certyfikat w opcji Wildcard nie dodaje automatycznie www do nazwy
domeny (nazwy hosta).

Opcja Certyfikatu MultiDomain: przykład weryfikacji domen zawartych w certyfikacie.

Przykłady

Przykład numer 1

jedna domena

 1. twoja-domena.pl
 2. www.twoja-domena.pl
 3. sklep.twoja-domena.pl
 4. poczta.twoja-domena.pl
 5. 1.twoja-domena.pl
 6. 2.twoja-domena.pl
 7. 3.twoja-domena.pl
 8. 4.twoja-domena.pl
 9. 5.twoja-domena.pl
 10. 6.twoja-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu SAN (Alternative Subject Name).

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla pierwszej domeny: twoja- domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Uwaga: Certyfikat w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

Przykład nr 2

różne domeny

 1. twoja-domena.pl
 2. www.twoja-domena.pl
 3. sklep.twoja-domena.pl
 4. poczta.twoja-domena.pl
 5. 1.twoja-domena.pl
 6. twoja-druga-domena.pl
 7. www.twoja-druga-domena.pl
 8. sklep.twoja-druga-domena.pl
 9. poczta.twoja-druga-domena.pl
 10. 1.twoja-druga-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu SAN (Alternative Subject Name).

W tym przypadku weryfikacji podlegają dwie domeny: twoja-domena.pl oraz twoja-druga-domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Uwaga: Certyfikatu w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

Przykłady

Przykład numer 1

jedna domena

 1. twoja-domena.pl
 2. www.twoja-domena.pl
 3. sklep.twoja-domena.pl
 4. poczta.twoja-domena.pl
 5. 1.twoja-domena.pl
 6. 2.twoja-domena.pl
 7. 3.twoja-domena.pl
 8. 4.twoja-domena.pl
 9. 5.twoja-domena.pl
 10. 6.twoja-domena.pl

Przykład nr 2

różne domeny

 1. twoja-domena.pl
 2. www.twoja-domena.pl
 3. sklep.twoja-domena.pl
 4. poczta.twoja-domena.pl
 5. 1.twoja-domena.pl
 6. twoja-druga-domena.pl
 7. www.twoja-druga-domena.pl
 8. sklep.twoja-druga-domena.pl
 9. poczta.twoja-druga-domena.pl
 10. 1.twoja-druga-domena.pl

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu SAN (Alternative Subject Name).

W tym przypadku weryfikacja jest dokonywana tylko dla pierwszej domeny: twoja- domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Uwaga: Certyfikat w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

W polu CN (Common Name) w certyfikacie znajdzie się domena wpisana w pierwszej pozycji: twoja-domena.pl. Pozostałe nazwy zamieszczone zostaną w polu SAN (Alternative Subject Name).

W tym przypadku weryfikacji podlegają dwie domeny: twoja-domena.pl oraz twoja-druga-domena.pl. Subdomeny zawierające się w głównej domenie nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Uwaga: Certyfikatu w opcji MultiDomain nie dodaje automatycznie www do nazwy domeny (nazwy hosta).

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami