Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Proces weryfikacji i wymagane dokumenty

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum Code Signing

UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 1. Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych dokumenty są ważne przez 398 dni.

 2. Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 398 dni od daty wydania.

 3. Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.

 4. Dokumenty tożsamości dostarczane do Certum drogą mailową należy wysłać w pliku zabezpieczony hasłem, w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum

Certyfikat EV Code Signing

Wydanie certyfikatu EV Code Signing wymaga weryfikacji tożsamości Subskrybenta i Organizacji.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

Osoba wnioskująca o certyfikat powinna dostarczyć do Certum następujące dokumenty:

 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (szczegóły:  https://sklep.certum.pl/partnersmap/, wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj) lub
 • notarialne potwierdzenie tożsamościlub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • karta stałego pobytu
   UWAGA! Kopia (skan) powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (tzn. zawierać wszystkie strony).

Tożsamość potwierdzić można również na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla wnioskującego o wydanie certyfikatu Subskrybenta przez Certum.

 

Dodatkowo Certum wymaga dosłania również:

 1. rachunku za media wystawiony na dane certyfikowanej organizacji (gaz, prąd, woda, telefon, itp.),
 2. pełnomocnictwa lub upoważnienia potwierdzającego związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją – wówczas, gdy zamawiający nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy (wzór pełnomocnictwa),
 3. dokumentu rejestrowego firmy, gdy firma nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG

W uzasadnionych przypadkach, zespół Certum może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faksem na numer: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Asseco Data Systems S.A.
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Uwaga

Certyfikatów Certum EV Code Signing nie wydajemy:

 • na osoby fizyczne – w żadnym z pól certyfikatu nie można umieścić danych: imię i nazwisko
 • na domeny, numery IP.

Certyfikat Standard Code Signing

Wydanie certyfikatu Standard Code Signing wymaga weryfikacji tożsamości Subskrybenta/Organizacji.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

Osoba wnioskująca o certyfikat powinna dostarczyć do Certum następujące dokumenty:

A) Weryfikacja tożsamości osoby fizycznej występującej o certyfikat we własnym imieniu

 • notarialne potwierdzenie tożsamościlub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla wnioskującego o wydanie certyfikatu Subskrybenta przez Certum.

B) Weryfikacja tożsamości osoby występującej o certyfikat w imieniu organizacji:

 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości
  (szczegóły:  https://sklep.certum.pl/partnersmap/, wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj) lub
 • notarialne potwierdzenie tożsamościlub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • karta stałego pobytu.
   UWAGA! Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (tzn. zawierać wszystkie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum.

oraz

 1. pełnomocnictwo lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z  organizacją – wówczas, gdy zamawiający nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy (wzór pełnomocnictwa),
 2. dokument rejestrowy firmy, gdy firma nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

W uzasadnionych przypadkach, zespół Certum może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faksem na numer: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Asseco Data Systems S.A.
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Certyfikat Open Source Code Signing

Certyfikaty Open Source Code Signing wydajemy wyłącznie na osoby fizyczne.

Informujemy, że od dnia 13 marca 2017 roku opcja weryfikacji telefonicznej dla certyfikatów Open Source Code Signing jest niedostępna.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

W celu weryfikacji należy dostarczyć do Certum kopie następujących dokumentów:

 • notarialne potwierdzenie tożsamościlub w celu szybszego wydania
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • karta stałego pobytu
   UWAGA! Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (tzn. zawierać wszystkie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum.

oraz

 1. rachunek za media wystawiony na dane subskrybenta (gaz, prąd, woda, telefon, itp.),
 2. adres internetowy prowadzonego projektu Open Source.

Projekt musi być dostępny publicznie oraz wskazywać jednoznacznie na związek subskrybenta z projektem. Jeżeli Certum nie będzie w stanie zidentyfikować projektu na podstawie ogólnodostępnych informacji, wniosek certyfikacyjny zostanie odrzucony.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana),
 • w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faksem na numer: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Asseco Data Systems S.A.
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA

 1. Certyfikaty Open Source Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP.
 2. Zamawiający musi być jednocześnie subskrybentem certyfikatu.
 3. Certyfikaty Open Source Code Signing wydajemy wyłącznie na osoby fizyczne.
 4. Podczas wydania certyfikatu, zwrot „Open Source Developer” jest automatycznie dodawany do pola „CN” (Common Name), natomiast pole Organizacja zawiera tylko zapis „Open Source Developer”.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami