Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Proces weryfikacji i wymagane dokumenty

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum Code Signing

UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji certyfikatu:

 • Dla nowych zamówień i dla certyfikatów odnawianych, dokumenty wraz z informacjami z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania certyfikatu
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.

Certyfikat EV Code Signing

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu EV Code Signing:

Do aktywacji certyfikatu EV Code Signing wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana)
 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia dokumentu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony)

Tożsamość można również potwierdzić na podstawie posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wydanego dla subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga również:

 • upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzającego upoważnienie subskrybenta do reprezentowania organizacji, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS (wzór pełnomocnictwa)
 • rachunku za media, wystawionego na dane organizacji (gaz, prąd, woda, telefon, itp.)
 • dokumentu rejestrowego organizacji, gdy organizacja nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Uwaga

Uwaga

 • Certyfikaty EV Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP
 • Certyfikaty EV Code Signing wydawane są wyłącznie na organizacje

Certyfikat Standard Code Signing

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Standard Code Signing:

Do aktywacji certyfikatu Standard Code Signing wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana)
 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia dokumentu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony).

Tożsamość można również potwierdzić na podstawie posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wydanego dla subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

W przypadku certyfikatów w wariancie na osobę fizyczną, Certum wymaga również:

 • rachunku za media, wystawionego na dane subskrybenta (gaz, prąd, woda, telefon, itp.).

W przypadku certyfikatów w wariancie z danymi organizacji, Certum wymaga również:

 • upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzającego upoważnienie subskrybenta do reprezentowania organizacji, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS (wzór pełnomocnictwa)
 • dokumentu rejestrowego organizacji, gdy organizacja nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Certyfikat Open Source Code Signing

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Open Source Code Signing:

Do aktywacji certyfikatu Open Source Code Signing wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana)
 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia dokumentu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony).

Tożsamość można również potwierdzić na podstawie posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wydanego dla subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga również:

 • rachunku za media, wystawionego na dane subskrybenta (gaz, prąd, woda, telefon, itp.)
 • adresu internetowego prowadzonego projektu Open Source:

Projekt musi być dostępny publicznie oraz wskazywać jednoznacznie na związek subskrybenta z projektem. Jeżeli Certum nie będzie w stanie zidentyfikować projektu na podstawie ogólnodostępnych informacji, wniosek certyfikacyjny zostanie odrzucony.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA

 • Certyfikaty Open Source Code Signing nie mogą zawierać nazw domen i adresów IP
 • Certyfikaty Open Source Code Signing wydawane są wyłącznie na osoby fizyczne
 • Podczas wydania certyfikatu, zwrot „Open Source Developer” jest automatycznie dodawany do pola „CN” (Common Name), natomiast pole Organizacja zawiera tylko zapis „Open Source Developer”.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami