Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane po zakupie podpisu elektronicznego Certum.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie pieczęci przez Certum
Dokumenty wymagane do weryfikacji tożsamości wnioskodawcy
Szczegółowa lista dodatkowych wymaganych dokumentów

Gdzie można przeprowadzić Weryfikację Tożsamości?
Gdzie wysłać komplet dokumentów niezbędnych do wydania certyfikatu kwalifikowanego?

 

Certyfikat kwalifikowany pieczęci elektronicznej Certum zawiera dane firmy/instytucji, dlatego też oprócz weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą dane reprezentowanego podmiotu. Rodzaj dokumentów, które należy przygotować, uzależniony jest od charakteru prawnego reprezentacji podanego we wniosku o wydanie pieczęci elektronicznej.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie pieczęci przez Certum

 • Oświadczenie
 • Pełnomocnictwo

Dokumenty wymagane do weryfikacji tożsamości wnioskodawcy

 • Dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport.

Szczegółowa lista dodatkowych wymaganych dokumentów

Dodatkowe dokumenty wymagane do potwierdzenia danych reprezentowanego podmiotu:

Pełniona funkcja

Dodatkowe dokumenty formalne, wymagane do potwierdzenia danych podmiotu.

Właściciel firmy prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą.

 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa – odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Pracownicy i przedstawiciele firmy i instytucji posiadającej osobowość prawną (m.in. biura rachunkowe, firmy, administracja samorządowa i państwowa)

Firma – przedsiębiorstwo

 • pełnomocnictwo– podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
  • odpis lub wydruk z CEiDG lub zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna

 • pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Osoby, które należą do zarządu lub rady nadzorczej w danym podmiocie (np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent). Dane tych osób znajdują się w odpisie KRS lub innym dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Firma – przedsiębiorstwo

 • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Instytucja publiczna

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź akt powołania, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Osoby, które pełnią istotne funkcje w administracji publicznej i samorządowej (np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt). Dane tych osób znajdują się w odpowiednim dokumencie określającym zasady reprezentacji.

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Pełniona funkcja

Właściciel firmy prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą.

Pracownicy i przedstawiciele firmy i instytucji posiadającej osobowość prawną (m.in. biura rachunkowe, firmy, administracja samorządowa i państwowa)

Osoby, które należą do zarządu lub rady nadzorczej w danym podmiocie (np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent). Dane tych osób znajdują się w odpisie KRS lub innym dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Osoby, które pełnią istotne funkcje w administracji publicznej i samorządowej (np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt). Dane tych osób znajdują się w odpowiednim dokumencie określającym zasady reprezentacji.

Dodatkowe dokumenty formalne, wymagane do potwierdzenia danych podmiotu.

 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa – odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Firma – przedsiębiorstwo

 • pełnomocnictwo– podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
  • odpis lub wydruk z CEiDG lub zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna

 • pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (druk jest do pobrania wraz z Oświadczeniem),
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Firma – przedsiębiorstwo

 • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Instytucja publiczna

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź akt powołania, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Gdzie można przeprowadzić Weryfikację Tożsamości?

Potwierdzenia tożsamości można dokonać na terenie całego kraju w:

Potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji – Punkcie Firmowym Certum jest usługą odpłatną (turbo ekspres (wydanie w 30 minut): 99 PLN netto + VAT).
Natomiast w Punktach Potwierdzania Tożsamości – Punktach Partnerskich i kancelariach notarialnych wiąże się to z opłatą zgodną z aktualnym cennikiem Partnera lub notariusza.

Uwaga

Weryfikacji tożsamości należy dokonać po otrzymaniu od Certum kompletu wypełnionych dokumentów (format pdf) na podstawie danych wpisanych przez Państwa w formularzu.

Gdzie wysłać komplet dokumentów niezbędnych do wydania certyfikatu kwalifikowanego?

Komplet dokumentów do wydania certyfikatu kwalifikowanego należy wysłać pod adres:
Certum
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami