Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2022-03-01

Usunięcie pola OU – komunikat


 

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów CA/B Forum, usunięte zostanie z certyfikatów z kategorii Bezpieczeństwo Danych, pole Jednostka organizacyjna (Organizational Unit – OU). Zmiana ta wprowadzona zostanie 23 czerwca.

Dowiedz się więcej: https://cabforum.org/2021/06/30/ballot-sc47v2-sunset-subjectorganizationalunitname/

Jakich certyfikatów dotyczy zmiana? ?

Zmiana dotyczy certyfikatów SSL.

Powody zmiany

Pole Jednostki organizacyjnej (OU) identyfikuje wewnętrzną strukturę firmy i nie posiada niezbędnych źródeł informacji, które mogłyby być wykorzystane przez urząd certyfikacji, celem potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w polu. Oznacza to, że pole to nie może być uwierzytelnione. Chociaż wytyczne dotyczące uzupełniania pola Jednostka organizacyjna zabraniają umieszczania nieuwierzytelnionych nazw domen i marek, polityka ta jest nadal bardzo trudna do wyegzekwowania. Usunięcie tego pola z OU ułatwi jej egzekwowanie.

Jak odnowić certyfikat z polem OU?

Jeżeli wcześniej zakupione certyfikaty miały pole OU, nie wpłynie to na odnowienie, unieważnienie lub proces reissue. Pole zostanie automatyczne pominięte w formularzu na sklepie.