Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

2021-05-21

Komunikat odnośnie przesyłania dokumentów do Certum


Informujemy, że w związku ze zmianą adresu siedziby naszej firmy, która nastąpi w najbliższym czasie, dokumenty generowane przed 4.03.2021 (w wersji papierowej tj. umowa + załącznik nr 1) ze względu na zamieszczony adres siedziby firmy, nie będą realizowane po dniu 01.04.2021 .

Prosimy o jak najszybsze przesłanie wygenerowanych dokumentów do Certum.