Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum Email ID (s/MIME):

Certyfikat Certum E-mail ID Individual

Certyfikaty Certum E-mail ID Individual wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. Certum nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów.

Weryfikacja dostępu do adresu email polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail.

W uzasadnionych przypadkach, Zespół Certum może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Certyfikat Certum Email ID Business

Do aktywowania certyfikatu Certum Email ID Business oprócz weryfikacji dostępu do adresu email konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości Subskrybenta (osoby wnioskującej o certyfikat). Sposób weryfikacji wybierany jest podczas aktywacji certyfikatu.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji, Punkcie Potwierdzania Tożsamości
  (szczegóły: https://sklep.certum.pl/partnersmap/, wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj)
  lub
 • notarialne potwierdzenie tożsamości lub w celu szybszego wydania,
 • kopia dokumentu tożsamości osoby zamawiającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony).

Tożsamość potwierdzić również można na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum. Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z bazy danych.

 • Dodatkowo wymagane jest również upoważnienie/pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania podmiotu, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS (wzór pełnomocnictwa).

Jeśli pole CN nie zawiera imienia i nazwiska subskrybenta, czyli certyfikat nie jest wystawiany dla osoby fizycznej, Certum żąda potwierdzenia tożsamości oraz weryfikuje uprawnienia osoby zamawiającej certyfikat.
Wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać do Certum na jeden z poniższych sposobów:

 •  e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faxem na numer fax: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych dokumenty są ważne przez 398 dni.

 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 398 dni od daty wydania.

 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu,

 • Dokumenty tożsamości dostarczane do Certum drogą mailową należy wysłać w pliku zabezpieczonym hasłem, w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami