Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum S/MIME Individual:

Do aktywacji certyfikatu Certum S/MIME Individual wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana)
 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia subskrybenta trzymającego swój dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), umożliwiające porównanie wizerunku subskrybenta z jego zdjęciem na dokumencie. Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony).

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum S/MIME Sponsor:

Do aktywacji certyfikatu Certum S/MIME Sponsor wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana)
 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia subskrybenta trzymającego swój dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), umożliwiające porównanie wizerunku subskrybenta z jego zdjęciem na dokumencie. Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony).

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga również:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu lub upoważnienia/pełnomocnictwa, potwierdzającego związek subskrybenta z reprezentowanym podmiotem (wzór pełnomocnictwa), jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS
 • dokumentu rejestrowego organizacji, gdy organizacja nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum S/MIME Organization:

Do aktywacji certyfikatu Certum S/MIME Organization wymagana jest weryfikacja istnienia organizacji. Certum wymaga dostarczenia dokumentu rejestrowego organizacji, gdy organizacja nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form:

 • z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/
 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji certyfikatu:

 • Dla nowych zamówień i dla certyfikatów odnawianych, dokumenty wraz z informacjami z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania certyfikatu
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami