Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Certum S/MIME:

Certyfikat Certum S/MIME Mailbox

Certyfikaty Certum S/MIME Mailbox wydawane są automatycznie na podstawie zademonstrowanej przez Subskrybenta kontroli nad adresem e-mail. Certum nie wymaga przedstawienia przez Subskrybenta żadnych dodatkowych dokumentów.
Weryfikacja dostępu do adresu email polega na kliknięciu linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na wskazany przez klienta adres e-mail.
W uzasadnionych przypadkach, Zespół Certum może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Certyfikat Certum S/MIME Individual

Do aktywowania powyższego certyfikatu oprócz weryfikacji dostępu do adresu email konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości Subskrybenta (osoby wnioskującej o certyfikat). Sposób weryfikacji wybierany jest podczas aktywacji certyfikatu.
Weryfikacja z systemem Ariadnext ( Rekomendowana) – czytaj więcej.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji, Punkcie Potwierdzania Tożsamości
(szczegóły: https://sklep.certum.pl/partnersmap/, wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj)
  lub
 • notarialne potwierdzenie tożsamości lub w celu szybszego wydania,
 • zdjęcie Subskrybenta trzymającego dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu).

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z bazy danych.

Wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać do Certum na jeden z poniższych sposobów:

 • załączając przez panel klienta (sekcja „Dokumenty”)
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faxem na numer fax: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Certyfikat Certum S/MIME Sponsor

Do aktywowania powyższego certyfikatu oprócz weryfikacji dostępu do adresu email konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości Subskrybenta (osoby wnioskującej o certyfikat). Sposób weryfikacji wybierany jest podczas aktywacji certyfikatu.
Weryfikacja z systemem Ariadnext ( Rekomendowana) – czytaj więcej.

Weryfikacja na podstawie dokumentów

 • potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji, Punkcie Potwierdzania Tożsamości
(szczegóły:  https://sklep.certum.pl/partnersmap/, wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj)
  lub
 • notarialne potwierdzenie tożsamości lub w celu szybszego wydania,
 • zdjęcie Subskrybenta trzymającego dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu).

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z bazy danych.

Dodatkowo wymagane jest również świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie Subskrybenta do reprezentowania podmiotu, jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS (wzór pełnomocnictwa).

Wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać do Certum na jeden z poniższych sposobów:

 • załączając przez panel klienta (sekcja „Dokumenty”)
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faxem na numer fax: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Certyfikat Certum S/MIME Organization

Do aktywowania powyższego certyfikatu oprócz weryfikacji dostępu do adresu email, 
dodatkowo w celu potwierdzenia danych organizacji wymagana jest również kopia dokumentu rejestrowego podanego we wniosku.

Dokumenty prosimy wysłać do Certum na jeden z poniższych sposobów:

 • załączając przez panel klienta (sekcja „Dokumenty”)
 • e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana), w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum
 • faxem na numer fax: +48 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA!

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:

 • Dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz informacje z rejestrów publicznych dokumenty są ważne przez 398 dni.

 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 398 dni od daty wydania.

 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu,

 • Dokumenty tożsamości dostarczane do Certum drogą mailową należy wysłać w pliku zabezpieczonym hasłem, w celu ustalenia sposobu przekazania hasła prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami