Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

Proces weryfikacji i dokumenty wymagane po zakupie certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości:

Do aktywacji certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości wymagana jest weryfikacja tożsamości subskrybenta. W toku aktywacji certyfikatu, użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod weryfikacji.

Dostępne metody weryfikacji tożsamości subskrybenta to:

 • automatyczna weryfikacja tożsamości (rekomendowana) · potwierdzenie tożsamości w Punkcie Rejestracji lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości (czytaj więcej), wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj
 • notarialne potwierdzenie tożsamości
 • zdjęcia dokumentu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu). Zdjęcia powinny odwzorowywać kompletny dokument (obie strony).

Tożsamość można również potwierdzić na podstawie posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego, wydanego dla subskrybenta przez Certum.

Informujemy, że w przypadku wybrania opcji kopii dokumentu tożsamości, kopia ta wykorzystana będzie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy/zamówienia i po potwierdzeniu tożsamości nie będzie dalej przetwarzana i zostanie niezwłocznie, trwale usunięta z naszej bazy danych.

Dodatkowo Certum wymaga również:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu lub upoważnienia/pełnomocnictwa, potwierdzającego związek subskrybenta z reprezentowanym podmiotem (wzór pełnomocnictwa), jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania danej instytucji, np. na podstawie odpisu z KRS
 • dokumentu rejestrowego organizacji, gdy organizacja nie widnieje w rejestrze KRS/GUS/CEiDG.

W przypadku aktywacji zestawu certyfikatów Krajowy Węzeł Tożsamości, weryfikacja tożsamości subskrybenta i organizacji zostanie przeprowadzona na podstawie dostarczonych dokumentów do jednego z certyfikatów z zestawu.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do Certum, wykorzystując jedną z poniższych form: · z poziomu Twojego konta w sklepie Certum, w zakładce Produkty bezpieczeństwa wybierz certyfikat i dodaj wymagane dokumenty · e-mailem w formie pliku zabezpieczonego hasłem na adres: ccp@certum.pl. W celu ustalenia sposobu przekazania hasła, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Certum https://www.certum.pl/pl/kontakt/

 • pocztą na adres:
  Certum
  Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Ważność dokumentów będących podstawą weryfikacji certyfikatu:

 • Dla nowych zamówień i dla certyfikatów odnawianych, dokumenty wraz z informacjami z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 13 miesięcy
 • Dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 13 miesięcy od daty wydania certyfikatu
 • Dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami