Aktywuj lub odnów podpis elektroniczny

Aktywuj podpis elektroniczny

Jak aktywować NOWY
podpis elektroniczy Certum?

Aktywacja e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego

Aktywacja ODNOWIENIA
e-podpisu Certum krok po kroku

Odnowienie podpisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych
osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu
Internetowego.

1. Definicje:

 • Asseco Data Systems S.A. – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul.
  Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-035-
  94-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 120.002.940,00 zł (opłacony w
  całości);
 • CERTUM PCC – CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji Asseco Data Systems S.A., ul.
  Bajeczna 13, 71-838 Szczecin;
 • Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego
  korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
 • Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
 • Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie
  Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 • Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach
  Asseco Data Systems S.A.;
 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych,
  ich przetwarzania, oraz ochrony przez Asseco Data Systems S.A.;
 • Serwis Internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez Asseco Data Systems
  S.A. wymienione w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności;
 • Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej;

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:

 1. W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny
  za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje

  • adres IP oraz nazwa domeny,
  • używany typ przeglądarki internetowej,
  • typ systemu operacyjnego.
 2. Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane
  dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w
  celu analiz marketingowych lub statystycznych.
 3. Asseco Data Systems S.A. w części Serwisów Internetowych stosuje mechanizmy służące do
  profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, a mianowicie są
  zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika, a mianowicie historii wyszukiwania,
  kliknięć w danym Serwisie Internetowym, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego
  podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w danym Serwisie Internetowym, dane
  dotyczące korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.

 

3. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy:

 1. Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności jest
  Asseco Data Systems S.A.
 2. W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo
  dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy
  danych.
 3. Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom
  ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w
  przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies:

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego
  korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które:

  • zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu
   Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator
   przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych
   urządzeniach Użytkownika),
  • służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do danego Serwisu
   Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu
   Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania, danych Użytkownika (login lub nazwa)
   służących do logowania do danego Serwisu Internetowego, lub tokena autoryzacji w
   danym Serwisie Internetowym.
 2. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do
  listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana
  następnie według określonych kategorii.
 3. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia
  Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 4. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców
  zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania
  przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.
 5. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą
  opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
 6. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci
  masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu
  operacyjnego.

5. Newsletter:

 1. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi
  podać swoje dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz,
  zamieszczony w Serwisie Internetowym, w którym podaje m.in.:

  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko.
 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera wybierają
  przycisk „wypisz mnie” w treści Newslettera lub składając odpowiedni wniosek dostępny pod
  adresem strony internetowej https://www.daneosobowe.assecods.pl.

6. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W
  sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.
 2. Integralną częścią Polityki Prywatności jest:
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Jak możemy go poprawić?

  Instrukcje nie doprowadziły mnie do rozwiązania problemuArtykuł jest napisany w trudnym dla mnie językuInne

  Prosimy o więcej informacji jak moglibyśmy udoskonalić ten artykuł.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  contact1

  Zapytaj naszego konsultanta

  Uzyskaj odpowiedź od naszych Konsultantów

  Skontakuj się z nami